Oporezivanje donacija

Donacije se prvenstveno koriste za dobre svrhe, ali mogu osigurati i porezne uštede. Predtavljamo vam par stvari koje treba znati o oblicima donacije, porezno povlaštenim organizacijama i dokazima.

 

Postoji nekoliko vrsta donacija koje se odbijaju od poreza. One se odbijaju od ukupnog godišnjeg prihoda i tako umanjuju oporezivu svotu novca, međutim, najviše 20 posto ukupnog godišnje prihoda može se odbiti odmah od poreza putem donacija, ostatak se može potraživati ​​tek sledeće godine.

U poreznoj prijavi donacije se unose pod odbitak posebnih troškova, za sam odbitak moraju biti ispunjeni neki uslovi, npr:
– donacije moraju biti dobrovoljno date,
– mora postojati dokaz o donaciji,
– doprinos donacije mora biti prebačen na porezno povlaštenu organizaciju sa sedištem u Nemačkoj.

 

Porezno povlaštene organizacije uključuju fondacije, neprofitna udruženja, političke stranke, crkve i muzeje.

Osim financijskih donacija, donacije u naravi mogu se tražiti i za porezne svrhe, članarine porezno priznatim organizacijama takođe se računaju kao donacije, ali ne uključuju klubove za slobodno vreme kao što su sportski klubovi ili karnevalski klubovi.

 

Donacije političkim strankama

Uz izuzetak donacija političkim strankama, sve donacije se oduzimaju od ukupnog prihoda, čime se smanjuje oporezivi iznos. Donatori stranaka, međutim, imaju znatno više koristi od donacija, polovina iznosa donacije odbija se direktno od porezne obveze, uz maksimalno 825 eura godišnje koji se mogu odbiti. Ovaj maksimalni limit se udvostručuje za bračni par na 1.650 eura.
Ako se podnese donacija od 3.300 eura, bračni par će odmah dobiti kroz povrat poreza od 1.650 eura, a svaki iznos viši od toga može se uzeti u obzir tek u sledećoj godini.

Gornja granica odbijenih poreza za godinu dana je 6600 eura za parove.

 

Traženi dokazi

Dokaz o donacijama ne mora biti priložen uz poreznu prijavu, samo se mora imati na raspolaganju za predočenje poreznoj upravi u slučaju zahteva.

Za donacije do 200 eura, donaciju je potrebno dokazati samo pojednostavljenim dokazom poput:

  • izvoda sa računa gde se vidi prenos donacije,
  • ispisi internetskog bankarstva sa relevantnim prometom,
  • potvrde o uplati u bankama
  • PayPal izvodi računa u papirnatom obliku, u kojem je i E-mail adresa
    uključena.

Osim toga, dokazi jasno moraju pokazati radi li se o donaciji ili članarini, da je udruženje oslobođeno plaćanja poreza na dobit i u koju svrhu je donacija uplaćena.

Isto pravilo vredi za donacije u slučaju katastrofe i donacije političkim strankama.

Za velike donacije iznad 200 eura potrebna je potvrda o donaciji.

Izvor: Pixabay

 

PRIMER:

Uzmimo za primer da radnik u Minhenu zarađuje 40.000€ brutto, kada oduzmemo godišnji neoporezivi iznos od 9.984€ ostaje oporezivih 30.016€. Ovaj iznos on može smanjiti različitim izdacima (izdržavanjem roditelja u domovini, kupovinom sredstava koje koristi za rad, ili donacijama i sl).

Pošto radnik porez plaća svakog meseca na osnovu brutto iznosa svoje zarade, ukoliko nema dodatnih prihoda, gotovo uvek je porez na zaradu preplaćen (to je onaj iznos koji dobija nazad poznat kao “povraćaj poreza”).
Ali ako iskoristi mogućnost da nekom od npr. muzeja, klubova, fondacija sa sedištem u Nemačkoj uplati kao donaciju 2000€, oporezivi iznos svoje zarade smanjiće na 28.016€, a to opet znači da će sa sledećom poreznom prijavom dobiti veći iznos nazad!!

Možda neko ko zarađuje 40.000€ neće se lako odlučiti za ovakvu donaciju, ali primer je samo reprezentativan, kako bi dočarao svrhu poreznih olakšica. Ove olakšice su posebno bitne ljudima koji imaju dodatne izvore prihoda ili svoje firme.

 

Ovo su samo neki od načina kako možete smanjiti oporezivi iznos zarade na koji plaćate porez, koji uopšte nije mali.
Ovaj tekst služi za informisanje čitalaca i nije savetodavne prirode.

O donacijama i poreskim olakšicama konsultujte sa svojim poreskim savetnicima i knjigovođama!

Podelite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *