Smem li povesti kućnog ljubimca sa Balkana za Nemačku?

Ulazak iz Srbije u Evropsku uniju sa životinjama

 

Ulazak u Evropsku uniju sa psima, mačkama i pitomim feretkama (Uredba (EU) broj 576/2013)

Broj kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, pitomih feretki) u putničkom saobraćaju je ograničen na 5 životinja po osobi. Veći broj životinja dozvoljeno je povesti na put radi učešća na takmičenjima, izložbama i sportskim manifestacijama odnosno radi pripremnog treninga za navedene manifestacije. Životinje ne smeju da imaju manje od 6 meseci i treba predočiti potvrdu o registraciji na nekoj od gore navedenih manifestacija. Cilj ulaska ovih životinja na teritoriju Evropske unije ne sme da bude njihova prodaja (ulazak u komercijalne svrhe!).

 

Važne napomene:

– Životinja mora biti obeležena odgovarajućom tetovažom ili mikročipom;

– Važeća vakcinacija protiv besnila; životinja mora da primi vakcinu najkasnije 21 dan pre prelaska granice;

– Životinja treba da putuje sa ovlašćenim licem, eventualno uz pisanu izjavu tog lica da ulazak životinje nema za cilj prodaju iste, odnosno promenu vlasnika;

– Ulazak na teritoriju Evropske unije treba da usledi direktnim putem; ukoliko ulazak ipak usledi preko trećih zemalja koje se ne nalaze na spisku prema članu 13. II Uredbe (EU) broj. 576/2013, vlasnik životinje ili ovlašćeno lice mora lično dati izjavu kojom potvrđuje da životinja tokom tranzita nije imala kontakt sa životinjama koje su prijemčive za besnilo, te da nije napustila prevozno sredstvo odnosno aerodrom.

– Test titracije antitela na besnilo; test mora da se obavi najmanje 30 dana nakon vakcinacije, a najmanje tri meseca pre ulaska u EU.

– Pri tom, test mora da obavi ovlašćeni veterinar u laboratoriji koja je certificirana u skladu sa propisima Evropske komisije. Rok za obavljanje testa titracije antitela na besnilo od tri meseca pre ulaska u Evropsku uniju ne važi za ponovni ulazak, ukoliko je u EU-legitimaciji kućnog ljubimca zabeleženo da je pregled krvi obavljen pre nego što je životinja napustila Evropsku uniju, analazom je utvrđen dovoljan broj antitela na besnilo.

Ispunjenost gore navedenih uslova za ulazak mora da se dokaže potvrdomo zdravstvenom stanju koju je izdao ovlašćeni veterinar. Sem toga, obavezni ste da na put ponesete svu dokumentaciju kojom možete dokazati da je životinja zdrava, npr. legitimaciju o redovnom vakcinisanju ili potvrdu o rezultatu laboratorijskog nalaza krvi.


Mladunci mogu da se povedu na put tek od 7.meseca života (vakcina protiv besnila posle napunjene 12. nedelje života+vađenje krvi 30 dana nakon vakcinacije + rok od 3 meseca čekanja).

 

 

Ulazak u Evropsku uniju sa kunićem, hrčkom i morskim prasetom

Prilikom ulaska hrčkova i morske prasadi ne treba voditi računa o posebnim uslovima. Isto važi za ulazak sa najviše tri kunića. Ukoliko je, međutim, planiran put u Evropsku uniju sa više od tri kunića, primenjuju se propisi koji važe i za komercijalnu trgovinu tim životinjama.

 

 

Ulazak u Evropsku uniju sa pticama-kućnim ljubimcima

Pojedinosti reguliše Odluka Evropske komisije2007/25/EG. Pojedinosti uslova za ulazak u Evropsku uniju sa pticama-kućnim ljubimcima reguliše Odluka Evropske komisije 2007/25/EG.

 

Načelno važi:

– Vlasnik ima pravo da povede sa sobom maksimalno pet ptica-kućnih ljubimaca. U slučaju transporta većeg broja ptica važe uslovi za komercijalni trgovinski uvoz koji su regulisani Uredbom o sprovođenju Evropske komisije broj 139/2013.

– Ptice treba da budu poreklom iz zemlje koja je član Regionalne komisije Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) (odgovarajući spisak ćete naći u prilogu Odluke 2007/25/EG).

– Ptice koje nisu vakcinisane protiv virusa AI (aviarna influenca) u zemlji porekla moraju da prođu karantin od 10 dana. Test na antigen H5N1 ili Genom se radi pomoću uzorka koji se uzima najranije trećeg dana od početka karantina, rezultat testa pri tom mora biti negativan.

– Ptice koje su vakcinisane protiv virusa AI ne moraju da prođu karantin, ukoliko su najmanje dvaput dobile vakcinu H5, pri čemu poslednja vakcinacija mora da bude obavljena najmanje 60 dana pre, a maksimalno 6 meseci nakon uvoza.

– Prilikom uvoza ptica potrebno je da se predoči veterinarska potvrda o zdravstvenom stanju ptica. Takve potvrde izdaje ovlašćeni veterinar iz treće zemlje iz koje ptice polaze na put, a važe 10 dana nakon izdavanja. Ukoliko se ptice transportuju brodom, važenje potvrde se produžava za vreme trajanja putovanja brodom. Osim toga, treba da nosite sa sobom izjavu vlasnika.

 

Ulazak sa drugim kućnim ljubimcima

Ukoliko planirate put u Evropsku uniju sa nekom drugom vrstom kućnih ljubimaca, preporučujemo da se obratite nadležnom Ministarstvu prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke, s obzirom da se u datom slučaju propisi za ulazak životinje eventualno moraju razmotriti pojedinačno.

 

Izvor i dodatne informacije:
Savezno ministarstvo prehrane i poljoprivrede (BMEL) BMEL –Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Za sva dodatna pitanja preporučujemo Vam da se direktno obratite nadležnim organima, odnosno da zatražite pravnu pomoć.

 

Tekst u potpunosti preuzet sa sajta Ambasade Nemačke u Beogradu. Originalni tekst možete pogledati na ovom linku.

Podelite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *